Prowadzone zajęcia:Prace dyplomowe

Zrealizowane:

 • Wyznaczanie wartości współczynnika tarcia statycznego metodą równi pochyłej, praca magisterska, 2004
 • Wyznaczanie położeń płaszczyzn złomu zmęczeniowego, praca magisterska, 2005
 • Identyfikacja krzywej cyklicznego odkształcenia na podstawie obciążeń losowych, praca magisterska, 2005
 • Analiza zakłóceń sygnałów pomiarowych momentów sił w maszynie zmęczeniowej MZGS 100L, praca inżynierska, 2007
 • Zaprojektowanie i wykonanie prototypu ramy zawieszonej do roweru górskiego, praca magisterska, 2007
 • Weryfikacja przydatności lokalnych naprężeń do obliczeń trwałości zmęczeniowej próbek krzyżowych, praca magisterska, 2008
 • Zastosowanie rozkładu Weibulla w charakterystyce zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych, praca magisterska, 2009
 • Analiza numeryczna wytrzymałości wybranych elementów siłownika elektromagnetycznego o ruchu liniowym, praca magisterska, 2009
 • Ocena skuteczności pomiaru przemieszczeń i odkształceń metodą analizy obrazu, praca magisterska, 2009
 • Ocena trwałości zmęczeniowej próbek stalowych z uwzględnieniem odkształceń plastycznych, praca magisterska, 2009
 • Analiza wytrzymałościowa belki jezdni suwnicowej, praca magisterska, 2009
 • Badanie trwałości zmęczeniowej próbek poddanych płaskiemu zginaniu o cyklu wahadłowym, praca magisterska, 2009
 • W trakcie realizacji:


 • Projekt ramy stanowiska do badań zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych, 2008
 • Projekt zamocowania głowicy górnej stanowiska badawczego SHM 250, praca inżynierska, 2009
 • Projekt mocowania próbek do siłownika elektromagnetycznego, praca inżynierska, 2009
 • Projekt i wykonanie układu akwizycji danych na podstawie LabView do stanowiska realizującego zmienne zginanie (I st)
 • Pomiar podziałki gwintu metrycznego metodą analizy obrazu (I st)
 • Projekt i wykonanie dźwigni z uchwytem do przenoszenia momentu gnącego, (I st),
 • Modernizacja prototypu stanowiska do badań zmęczeniowych przy zginaniu wahadłowym (I st)

 • Nowe tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2010-2011:

 • Wyznaczenie granicy zmęczenia elementów wykonanych ze stali HSA355W1 z karbem obrączkowym przy cyklicznie zmiennym momencie zginającym (II st), opis
 • Wyznaczenie promienia zaokrąglenia linii wtopu spawanego złącza krzyżowego i jego wpływu na koncentrację naprężeń (II st), opis
 • Badania dynamiki ruchu układu przenoszenia obciążenia giętno - skrętnego maszyny zmęczeniowej (II st), opis
 • Projekt ekstensometru do pomiaru odkształceń w próbce stalowej obciążonej zmiennym momentem gnącym (I st), opis,
 • Projekt i budowa ekstensometru do pomiaru momentu gnącego (II st), opis,
 • Modernizacja zrywarki w elektroniczny układ pomiarowy sił (I st), opis

 • Ostatnia aktualizacja: 26.10.2011